Environmentálna výroba

Naša spoločnosť dodržiava koncepciu šetrnosti k životnému prostrediu a ochrany zdrojov. V súčasnej dobe je situácia v oblasti ochrany životného prostredia pochmúrna, naša spoločnosť reaguje pozitívne a vykonáva výrobu na ochranu životného prostredia.

1. Eliminujte zastarané zariadenia a predstavte moderné vybavenie. Eliminujeme zastarané zariadenia a zavádzame moderné zariadenia v stanovenom období, aby sme zlepšili efektivitu výroby a zároveň znížili mieru šrotu a zároveň dosiahli nulové znečistenie a mikroemisie vo výrobe.

2. Pripravte tovar tak, aby bol aktívne dodržaný dohodnutý termín dodania so zákazníkmi. Pripravte si tovar vopred na pravidelné objednávky, aby ste zabezpečili včasné získanie komponentov od dodávateľov na ďalšie spracovanie a montáž, aby sa zabezpečilo včasné dodanie tovaru zákazníkom.


Čas zverejnenia: 23. januára 2021