Ako zvoliť kalové čerpadlo?

Pri manipulácii s hnojom si musia používatelia často zvoliť medzi gumovou alebo kovovou konštrukciou svojich kalových čerpadiel. Tento článok predstavuje niektoré kompromisy a obmedzenia týkajúce sa použitia niektorého z týchto dvoch typov kalových čerpadiel. Tabuľka 1 na konci tohto článku poskytuje súhrnné porovnanie oboch dizajnov.

Kaša je kvapalina s nerozpustnými látkami. Abrazivita suspenzie závisí od koncentrácie pevných látok, tvrdosti, tvaru a kinetickej energie pevných častíc prenášaných na povrchy čerpadla. Kaše môžu byť korozívne a / alebo viskózne. Tuhé látky môžu obsahovať jemné častice alebo väčšie tuhé materiály, ktoré majú často nepravidelný tvar a distribúciu.

Určenie, kedy sa má použiť odstredivé čerpadlo v kalovom štýle, môže byť náročným rozhodnutím. Náklady na kalové čerpadlo sú často mnohonásobné vyššie ako náklady na štandardné vodné čerpadlo, a preto môže byť rozhodnutie o použití kašovitého čerpadla veľmi ťažké. Jedným z problémov pri výbere typu čerpadla je určiť, či je alebo nie je kvapalina, ktorá sa má čerpať, v skutočnosti kalom. Kašu môžeme definovať ako akúkoľvek tekutinu, ktorá obsahuje viac pevných látok ako pitná voda. To teraz neznamená, že pre každú aplikáciu so stopovým množstvom tuhých látok sa musí použiť kalové čerpadlo, ale malo by sa zvážiť aspoň kalové čerpadlo.

Čerpanie močovky v najjednoduchšej forme možno rozdeliť do troch kategórií: ľahkú, strednú a ťažkú ​​kašu. Ľahké suspenzie sú všeobecne suspenzie, ktoré nie sú určené na prenos pevných látok. Prítomnosť tuhých látok sa vyskytuje viac náhodne ako dizajnom. Na druhej strane, ťažké kaly sú kaly, ktoré sú určené na prepravu materiálu z jedného miesta na druhé. Nosná tekutina v ťažkej kašičke je často len nevyhnutné zlo, ktoré pomáha pri preprave požadovaného materiálu. Stredná kaša je taká, ktorá spadá niekde medzi. Všeobecne bude percentuálny podiel pevných látok v strednej suspenzii v rozmedzí od 5% do 20% hmotnostných.

Po vykonaní rozhodnutia, či máte alebo nemáte do činenia s ťažkou, strednou alebo ľahkou kašičkou, je čas priradiť čerpadlo k aplikácii. Ďalej je uvedený všeobecný zoznam rôznych charakteristík ľahkej, strednej a ťažkej suspenzie.

Vlastnosti ľahkej suspenzie:
● Prítomnosť pevných látok je primárne náhodná
● Veľkosť telies <200 mikrónov
● Neusadzujúca sa kaša
● Merná hmotnosť kalu <1,05
● Menej ako 5% hmotnosti tuhej látky

Charakteristika strednej suspenzie:
● Veľkosť telies 200 mikrónov až 1/4 palca (6,4 mm)
● Usadzovacia alebo neusadzujúca sa suspenzia
● Merná hmotnosť kalu <1,15
● 5% až 20% hmotnostných sušiny

Vlastnosti ťažkej suspenzie:
● Hlavným účelom hnojovice je preprava materiálu
● Tuhé látky> 1/4 palca (6,4 mm)
● Usadzovacia alebo neusadzujúca sa suspenzia
● Merná hmotnosť kalu> 1,15
● Viac ako 20% hmotnosti tuhej látky

Predchádzajúci zoznam je žiadosťou o rýchly návod, ktorý pomáha klasifikovať rôzne aplikácie pumpy. Pri výbere modelu čerpadla je potrebné zohľadniť ďalšie aspekty:
● Abrazívna tvrdosť
● Tvar častíc
● Veľkosť častíc
● Rýchlosť a smer častíc
● Hustota častíc
● Ostrosť častíc
Konštruktéri kašovitých čerpadiel vzali do úvahy všetky vyššie uvedené faktory a navrhli čerpadlá tak, aby poskytovali koncovému používateľovi maximálnu očakávanú životnosť. Bohužiaľ existujú určité kompromisy, ktoré sa robia s cieľom zabezpečiť prijateľnú životnosť čerpadla. Nasledujúca krátka tabuľka zobrazuje konštrukčné vlastnosti, výhody a kompromisy kašovitého čerpadla.


Čas zverejnenia: 23. januára 2021