Osvedčenia

Srdečne oslávime našu spoločnosť, Hebei Hanchang Mining Machinery Co., Ltd., prešla 1. septembra 2017 certifikáciou systému riadenia kvality ISO9001 a certifikáciou systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS18001. To naznačuje, že naša spoločnosť dosiahla medzinárodné štandardy v integrácii rôznymi systémami riadenia a môže zákazníkom naďalej poskytovať očakávané a uspokojivé kvalifikované produkty. Zároveň to naznačuje, že naša spoločnosť zaviedla kompletný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prešla auditom certifikačného orgánu a prijala dohľad nad spoločnosťou a priemyslom.

20191119053033737
20191118071409804
20191120083944270
20191120084118520
20191120084044775
20191120084015165